AdBlue

reducerer emissionerne af kvælstofoxider (NOx) i udstødningsgassen

AdBlue

5 liter

Anvendelse:
AdBlue anvendes, via en SCR-katalysator, til at nedbryde og dermed reducere emissionerne af kvælstofoxider (NOx) i udstødningsgassen på dieselbiler.

SCR-katalysatoren omdanner, ved brug af AdBlue, kvælstofoxiderne til uskadeligt kvælstof og vanddamp.
Håndtering:
Hæld KUN AdBlue i bilens AdBlue-tank. Hæld ALDRIG AdBlue i bilens brændstoftank, da AdBlue gelerer/krystalliserer hvis det blandes med diesel. Brug aldrig dunke eller tragte der har været brugt til andet end AdBlue. Bemærk: Der er ingen reklamationsret ved fejlbrug. Undgå at spilde AdBlue på bilens lak og overflader af metal. Ved spild skylles overfladen omhyggeligt med vand.
Opbevaring: AdBlue er, i uåbnet emballage, holdbar i min. 2 år fra produktionsdato. Opbevares tørt, køligt og beskyttet mod direkte sollys, i tæt lukket, original emballage.
Egenskaber: Farve: Klar. Frysepunkt: -10,5°C. Kan bruges igen efter optøning. pH-værdi: Ca. 10.

  • Euro 6-norm
  • ISO 22241/DIN 70070
  • NOx-partikelreduktion
  • Til dieselbiler og lastbiler
Varenummer: 55006
EAN-nummer: 55006
Forhandles via https://www.biludstyr.dk

Klik for sikkerhedsdatablad